Doanh nghiệp tại Huyện Chư Pưh, Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 5900736641 - Đại diện pháp luật: Trần Vinh
Địa chỉ: Thôn Hòa Thuận, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN HOÀ PHÚ

Mã số thuế: 5900731361 - Đại diện pháp luật: Dương Sửu
Địa chỉ: Thôn Hoà Phú, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ NAM PHÚ NHƠN

Mã số thuế: 5900711492 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hoà Hiệp, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HUYỆN CHƯPƯH

Mã số thuế: 5900691655 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Nhơn Hoà - Huyện Chư Pưh - Gia Lai, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA SEN

Mã số thuế: 5900651130 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thiên An, Xã Ia Blứ, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU

Mã số thuế: 5900636799 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nga
Địa chỉ: Làng PleiThong B, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

Mã số thuế: 5900631430 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 5900631423 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phú Bình, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

Mã số thuế: 5900631399 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hòa Thành, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

UBND XÃ IA PHANG

Mã số thuế: 5900617147 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hoà Thành, xã ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THU THANH GIA LAI

Mã số thuế: 5900585209 - Đại diện pháp luật: Đinh Chỉ Hùng
Địa chỉ: Thôn Lũh Yố, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẬU LOAN

Mã số thuế: 5900343489 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Kiều Loan
Địa chỉ: Thôn Phú An, xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÒA THUẬN

Mã số thuế: 5900474548 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Nhất
Địa chỉ: Thôn Hòa Phú, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD – TM VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÀI LY

Mã số thuế: 5900442049 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tài
Địa chỉ: Thôn Thủy Phú, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG LÂM

Mã số thuế: 5900432322 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Hoanh
Địa chỉ: Thôn Taipêr, Xã Ia Hla, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN LÝ

Mã số thuế: 5900425396 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Bích Lý
Địa chỉ: Thôn Hòa Thuận, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁ HIỂN

Mã số thuế: 5900417349 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Hùng
Địa chỉ: Làng Taipêr, Xã Ia Hla, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THÔNG

Mã số thuế: 5900398512 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thông
Địa chỉ: Thôn Puối A, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM HÙNG

Mã số thuế: 5900389726 - Đại diện pháp luật: Ninh Doãn Nghị
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ia Blứ, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUY NHẤT GIA LAI

Mã số thuế: 5900371775 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Công Nhất
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG HOA

Mã số thuế: 5900246615 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Plei Đung, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN TRÀ

Mã số thuế: 5900223047 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Xuân Trà
Địa chỉ: Thôn Hòa Sơn, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÁCH LONG 1

Mã số thuế: 5900313413 - Đại diện pháp luật: Hồ Gia Công
Địa chỉ: Thôn Phú Hòa, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN NHƠN HOÀ

Mã số thuế: 5900242360 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thôn Hoà Bình, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

UBND XÃ IADRENG

Mã số thuế: 5900256363 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Ia Dreng - Huyện Chư Pưh - Gia Lai, Xã Ia Dreng, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO AN CHƯ SÊ - GIA LAI

Mã số thuế: 5900263272 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Tao Kó, Xã Ia Rong, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT MÀU

Mã số thuế: 5900253242 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Việt
Địa chỉ: Thôn Tao Chor B, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LINH NGUYÊN

Mã số thuế: 5900247880 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Kim Hoàng
Địa chỉ: Thôn Hòa Phú, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HOÁ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 6 THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 9 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 5

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG NHÀ

SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG PHÚC THỊNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI - HAWEICCO

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 11 THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG HÀ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐƯỜNG SẮT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 7 THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 5 THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BIỂN HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VƯỜN THÚ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIÊN THỐNG NHẤT

CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP