Doanh nghiệp tại Huyện Chư Pưh, Gia Lai

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Mã số thuế: 5900990905 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐINH GIA PHÁT GIA LAI

Mã số thuế: 5900989723 - Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5900988261 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 5900988254 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5900987860 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

Mã số thuế: 5900987772 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TaoChor A, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Mã số thuế: 5900987606 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Mã số thuế: 5900987596 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG HÀ GIA LAI

Mã số thuế: 5900986955 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Hùng
Địa chỉ: Thôn Phú Hà, Xã Ia Blứ, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐỨC LONG GIA LAI

Mã số thuế: 5900986031 - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Hoàng
Địa chỉ: 211 thôn Phú Hà, Xã Ia Blứ, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN HUYỆN CƯ PƯH

Mã số thuế: 5900985648 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hải
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CHÍ PHÁT

Mã số thuế: 5900984877 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Nho
Địa chỉ: Thôn Plei Đung, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN CHÂU TRINH

Mã số thuế: 5900984732 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 108 Thôn Hòa Thành, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5900982816 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Nhơn Hòa, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔN HOÀNG DUNG

Mã số thuế: 5900981629 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lân
Địa chỉ: Thôn Tao Chor A, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LANG HUỆ

Mã số thuế: 5900980897 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Lang
Địa chỉ: Thôn Plei Đung, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC MINH NGỌC THẮNG

Mã số thuế: 5900980262 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐĂNG ANH GIA LAI

Mã số thuế: 5900979394 - Đại diện pháp luật: Ngô Kim Anh
Địa chỉ: Thôn Hòa Thành, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY DUNG GIA LAI

Mã số thuế: 5900978383 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hà
Địa chỉ: Thôn Hòa Phú, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN PHÁT VIỆT

Mã số thuế: 5900977446 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Chinh
Địa chỉ: Thôn Thủy Phú, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG MAI GIA LAI

Mã số thuế: 5900976724 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Mai
Địa chỉ: Thôn Thủy Phú, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN HÙNG GIA LAI

Mã số thuế: 5900976749 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cúc
Địa chỉ: Thôn Hòa Thuận, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỘC OANH

Mã số thuế: 5900976058 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thùy Oanh
Địa chỉ: Thôn Plei Đung, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIỄU ĐỊNH

Mã số thuế: 5900976097 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Định
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC SIM

Mã số thuế: 5900974981 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Hòa Thuận, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH VY GIA LAI

Mã số thuế: 5900974974 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tường Vy
Địa chỉ: Thôn Hòa Lộc, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÂN ĐÔ

Mã số thuế: 5900975008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Hòa Lộc, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUNG NAM

Mã số thuế: 5900974999 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Dung
Địa chỉ: Thôn Hòa Hiệp, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC VÂN GIA LAI

Mã số thuế: 5900975047 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Đức
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN THÀNH ĐẠT GIA LAI

Mã số thuế: 5900972222 - Đại diện pháp luật: Lê Viết Năm
Địa chỉ: Thôn Phú Bình, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CIENCO 1

BÁO GIAO THÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CIENCO THÀNH ĐẠT

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG THĂNG LONG

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 4

TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN

XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬN TẢI CHĂN NUÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI.

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY KINH DOANH CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC HÀ NỘI

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐƯỜNG BỘ 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

CÔNG TY CP CƠ KHÍ NGÔ GIA TỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 122 VĨNH THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 134

TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO DU LỊCH CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 240

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VÀ THƯƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 1

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 248 - CIENCO 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 - CIENCO1

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU NAM THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ KHÍ CẦU ĐƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 208

CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2

TT TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI ( CCTDI)

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34

CÔNG TY CP TƯ VẤN & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP