Doanh nghiệp tại Huyện Cát Hải, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH NAM KHÁNH

Mã số thuế: 0202033738 - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Ðại
Địa chỉ: Số 3 tổ dân phố 9, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KHÁNH BÌNH

Mã số thuế: 0202031730 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thùy
Địa chỉ: Tổ 9 (nhà ông Nguyễn Văn Thao), Khu 2, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TÙNG ANH

Mã số thuế: 0202031240 - Đại diện pháp luật: Phạm Vũ Vân Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố số 7 (nhà ông Phạm Vũ Vân Anh ), Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI PHONG MINH

Mã số thuế: 0202031360 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Phong
Địa chỉ: Số 06 tổ dân phố số 9, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÙNG DUY

Mã số thuế: 0202030631 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thắng
Địa chỉ: Số 76, tổ 15, Khu 3B, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚC ANH

Mã số thuế: 0202030494 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mai Anh
Địa chỉ: Số 36, Tổ dân phố số 9, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH NGUYÊN HP

Mã số thuế: 0202030462 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thịnh
Địa chỉ: Số 12 Tổ dân phố số 10, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VŨ HÀ

Mã số thuế: 0202030335 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hà
Địa chỉ: Số 36, Tổ dân phố số 5, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI LÊ TRƯỞNG

Mã số thuế: 0202030342 - Đại diện pháp luật: Lê Quý Trưởng
Địa chỉ: Số 12 Tổ 7 Khu 2A, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI MUA BÁN GIẤY BAO BÌ HẢI THÀNH

Mã số thuế: 0202028657 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Toản
Địa chỉ: Số 389 Đường Núi Ngọc, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TVC

Mã số thuế: 0202028375 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tới
Địa chỉ: Tổ dân phố Hùng Sơn (tại Nhà ông Phạm Văn Vượng), Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TRƯỜNG

Mã số thuế: 0202028417 - Đại diện pháp luật: Trương Quốc Trường
Địa chỉ: Số 06 tổ dân phố Số 9, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH NGỌC HƯNG HP

Mã số thuế: 0202028230 - Đại diện pháp luật: Chu Ngọc Hưng
Địa chỉ: Số 32 Tổ dân phố số 10, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI MINH

Mã số thuế: 0202027702 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngọ
Địa chỉ: Tô dân phố 12 (tại nhà ông Nguyễn Văn Nam), Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH ANH VIỆT HP

Mã số thuế: 0202027558 - Đại diện pháp luật: Trương Việt Anh
Địa chỉ: Số 16, Tổ 7, Khu 2A, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐÔNG NHI HP

Mã số thuế: 0202027572 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Phương Nhi
Địa chỉ: Số 27 Tổ dân phố số 5, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI VIỆT HẢI

Mã số thuế: 0202026321 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà ông Nguyễn Văn Thắng), Xã Việt Hải, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THANH NHÀN HP

Mã số thuế: 0202025423 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Địa chỉ: Số 16 tổ dân phố số 5, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀI NAM TH

Mã số thuế: 0202025430 - Đại diện pháp luật: Lê Hoài Nam
Địa chỉ: Số 21 Tổ dân phố số 9, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẮM HƯƠNG BIỂN

Mã số thuế: 0202024571 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Liên
Địa chỉ: Tổ dân phố Lục Độ (tại nhà ông Nguyễn Đình ấm), Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẬN TẢI MD

Mã số thuế: 0202023987 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Tươi
Địa chỉ: Tổ dân phố 4 (tại nhà ông Lâm Viết Trường), Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HÙNG CƯỜNG HP

Mã số thuế: 0202023031 - Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Hùng
Địa chỉ: Số 21, Tổ dân phố số 9, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI NAM TOÀN

Mã số thuế: 0202022895 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Toản
Địa chỉ: Số 125 Tổ dân phố 10, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ PHÍA BẮC - CÁT BÀ

Mã số thuế: 0202022817 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: Số 18 Núi Ngọc, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI NGỌC HẢI

Mã số thuế: 0202019444 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Mỹ Hằng
Địa chỉ: Số 82A, Tổ 4, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬT TƯ KIM KHÍ HỒNG PHƯỢNG

Mã số thuế: 0202019268 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Phượng
Địa chỉ: Tổ dân phố 10 (nhà ông Nguyễn Văn Thao), Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬT TƯ KIM KHÍ MINH NGỌC

Mã số thuế: 0202019211 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Tổ 14B, khu 3 (nhà ông Vũ Văn Lài), Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT PC CÁT BÀ

Mã số thuế: 0202018063 - Đại diện pháp luật: Đoàn Trọng Trung
Địa chỉ: Số 54 đường 1/4, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH VẬN TẢI CÁT BÀ

Mã số thuế: 0202017736 - Đại diện pháp luật: Lê Thái Công
Địa chỉ: Tổ dân phố 10, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH LÀNG SINH THÁI VIỆT HẢI

Mã số thuế: 0202017856 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà ông Nguyễn Văn Cường), Xã Việt Hải, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

Trước  1... 345678 ... 30Sau

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC NAM VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROBOKY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FLEXWARE

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT MINH TÂM JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN 2NF VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VBT HOLDINGS

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DOANH DIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁNH ĐỒNG VÀNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ LÊ PHÚ YÊN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHÍNH NGHĨA

CÔNG TY TNHH XNK TBN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN NAM PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾN PHÁT LỘC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AG LỘC PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN MECAR SERVICE STATION

CÔNG TY TNHH CÔNG DUY KON TUM

CÔNG TY TNHH TM DV VŨ ANH

CÔNG TY TNHH JIE XING VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM-DV HOÀNG LIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEW STARS HÒA BÌNH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH TRUNG TÍN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ MAI VÀNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THIÊN ĐĂNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ MINH HOÀNG PHÁT

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MT

CÔNG TY TNHH CANTEEN AN LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH HẢI AN MATERIAL

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CHẤT LƯỢNG CAO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÂM NHƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐÔNG DƯƠNG

CÔNG TY TNHH VƯỜN ƯƠM TRANG NGÂN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KBS

CÔNG TY TNHH MỘC HY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH MỘC TÂM PHAN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT

CÔNG TY KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG HÀ

CÔNG TY THIẾT BỊ LẠNH LONG BIÊN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP HÀ NỘI

BÁO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC KHÔNG GIAN CỘNG

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THẾ GIỚI PHẲNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN QUANG TRƯỞNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HSDC

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BLUESKY VIỆT NAM