Doanh nghiệp tại Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MTV THÁI SƠN BẮC

Mã số thuế: 4700290559 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Huân
Địa chỉ: Tổ dân phố Đèo Giàng, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUYẾN HƯƠNG

Mã số thuế: 4700289641 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tuyến
Địa chỉ: Thôn Nà Chèn, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG 88

Mã số thuế: 4700288380 - Đại diện pháp luật: Dương Thành Luân
Địa chỉ: Thôn Đầu Cầu, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

DNTN XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG 999

Mã số thuế: 4700288359 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Diễn
Địa chỉ: Thôn Ba Phường, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH DIỆU ANH BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700286714 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Diệu Linh
Địa chỉ: Thôn Nà Rào, Xã Nguyên Phúc, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH VLXD ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 4700284379 - Đại diện pháp luật: Bùi Sỹ Nghĩa
Địa chỉ: Khuổi Chanh, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MTV LÊ QUỲNH

Mã số thuế: 4700279185 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Ba Phường, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRE VIỆT NAM

Mã số thuế: 4700277131 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Thắng
Địa chỉ: Thôn Nà Kha, Xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH KHAI KHOÁNG ĐÔNG BẮC

Mã số thuế: 4700276184 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hồng
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ HÀ ANH

Mã số thuế: 4700276096 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hằng
Địa chỉ: Nà Lốc, Xã Nguyên Phúc, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ ANH THƯ

Mã số thuế: 4700275889 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lương Hoành
Địa chỉ: Nà Coọng, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

VĂN PHÒNG MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700275342 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nhung
Địa chỉ: Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ CẨM GIÀNG

Mã số thuế: 4700275374 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn Nà Cù, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700275021 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Hiệp
Địa chỉ: Phố Ngã ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700274356 - Đại diện pháp luật: Lăng Văn Thụy
Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT BẠCH THÔNG-ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ, THỊ TRẤN

Mã số thuế: 4700274194 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quang Quyết
Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT BẠCH THÔNG-ĐỘI TNCN,TB VÀ THU KHÁC

Mã số thuế: 4700274211 - Đại diện pháp luật: Triệu Đức Quynh
Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

TK QUẢN LÝ THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700273955 - Đại diện pháp luật: Hà Huy Đát
Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

TK QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CQT-CCT BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700273948 - Đại diện pháp luật: Hà Huy Đát
Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

TK QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CQT-CCT BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700273930 - Đại diện pháp luật: Hà Huy Đát
Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

TK QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CQT-CCT BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700273923 - Đại diện pháp luật: Hà Huy Đát
Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 4700273105 - Đại diện pháp luật: Hứa Văn Ít
Địa chỉ: Thôn Nà Kén, Xã Vũ Muộn, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ TINH DẦU-FRESH OIL

Mã số thuế: 4700272831 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Điệp
Địa chỉ: Thôn Pá Yếu, Xã Hà Vị, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ QUYẾT TIẾN

Mã số thuế: 4700272567 - Đại diện pháp luật: Nông Quốc Đô
Địa chỉ: Bản Lạnh, Xã Tân Tiến, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ VI HƯƠNG

Mã số thuế: 4700272373 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Giao
Địa chỉ: Thôn Nà Chá, Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

BAN QLDA" SK KHU VỰC NGĂN CHẶN VÀ LOẠI TRỪ SỐT RÉT KHÁNG THUỐC ARTEMISININ 2018-2020" H BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700271997 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuyến
Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUÂN QUẾ

Mã số thuế: 4700271355 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quế
Địa chỉ: Thôn Nà Pò, Xã Quân Bình, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH LONG BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700270834 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Long
Địa chỉ: Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HỢP GIANG

Mã số thuế: 4700270263 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Toàn
Địa chỉ: Nà Nghịu, Xã Lục Bình, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG

Mã số thuế: 4700269733 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Du
Địa chỉ: Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH MTV GIÁO DỤC TOÀN CẦU MBC

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ KHÁNH TOÀN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MINEWING VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH KEXING ( VIỆT NAM )

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ NHA KHOA MEKONG

CÔNG TY TNHH DVDL HẢI ĐĂNG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MINH QUÂN

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC MỎ HỒNG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TOP ASIA

CÔNG TY CỔ PHẦN KAIZEN.ECS

CÔNG TY TNHH NGỌC CHÂU TRAVEL

CÔNG TY TNHH TCI VĨNH PHÚC

CÔNG TY TNHH VTT GROUP

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV QUỐC TẾ TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH ĐT VÀ XD HƯNG PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MIỀN BẮC

CÔNG TY TNHH TÀU KHÔNG GIAN LAVENDER

CÔNG TY TNHH G&E TECH

CÔNG TY TNHH SMP HOLDINGS

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIÊN PHONG VINH

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SINO-GLOBAL (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM PHÚC HƯNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DUY ĐĂNG KHÔI

CÔNG TY TNHH MTV TIỆM VÀNG KIM KHÁNH NGÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN OTIS

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PCCC AN PHÁT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ XURA

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM - RƯỢU LALITHAR

CÔNG TY TNHH Ô TÔ TÂN MẠNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH THUỶ THÁI NGUYÊN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THU THẢO ĐN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI HÙNG HƯNG

DNTN LỐP TỰ ĐƯỢC

CÔNG TY TNHH TH NAM THÀNH

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ CÁT PHÚ (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH FTT VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH VN COLORS

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỪ TRÀM HAI TÀI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG HẢI KIM THANH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH TRÚC CÔ TÔ

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP MINH KHÔI

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VẬT LIỆU XÂY DỰNG MIỀN NAM

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM THÀNH ĐẠT

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN S&A GOOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC IPC GROUP

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI TRƯỜNG PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẤN PHÁT VINA

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC RSA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AQUA MINH VY