Doanh nghiệp tại Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN LẬP

Mã số thuế: 4900267564 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Lập - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Xã Tân Lập, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CHIÊU VŨ

Mã số thuế: 4900267557 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiêu Vũ - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Xã Chiêu Vũ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LONG ĐỐNG

Mã số thuế: 4900267596 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Long Đống - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Xã Long Đống, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN TRI

Mã số thuế: 4900267589 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Tri - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Xã Tân Tri, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG Ý

Mã số thuế: 4900267571 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng ý - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Xã Đồng Ý, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900264820 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Sơn - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900264845 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Sơn - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900264901 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn Bắc Sơn - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900264891 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn Bắc Sơn - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VŨ LỄ

Mã số thuế: 4900264549 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Vũ Lễ - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VŨ SƠN

Mã số thuế: 4900264563 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Vũ Sơn - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Xã Vũ Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NHẤT HOÀ

Mã số thuế: 4900264556 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Nhất Hoà - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Xã Nhất Hòa, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900264637 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: tiểu khu Minh Khai, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN THÀNH

Mã số thuế: 4900264595 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân Thành - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VŨ LĂNG

Mã số thuế: 4900264669 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Vũ Lăng - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Xã Vũ Lăng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900264683 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bắc Sơn - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900264732 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC 1 ĐỒNG Ý

Mã số thuế: 4900264789 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đồng ý - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Xã Đồng Ý, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900264764 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn Bắc Sơn - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON VŨ LỄ

Mã số thuế: 4900263344 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Vũ Lâm , xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU XUÂN RIỆM

Mã số thuế: 4900258425 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Xuân
Địa chỉ: thôn Nà Danh, Xã Vũ Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV SƠN ĐỨC BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900249646 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Nông Lục, Xã Hưng Vũ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

NHÀ KHÁCH UBND HUYỆN BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900247310 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Hạnh
Địa chỉ: Tiểu khu Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BẮC HÀ

Mã số thuế: 4900236527 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chuẩn
Địa chỉ: Thôn Nà Pán I, Xã Vũ Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THẾ HƯNG

Mã số thuế: 4900230959 - Đại diện pháp luật: Bế Thế Hưng
Địa chỉ: Số 141, khối phố Trần Đăng Ninh, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HƯNG SƠN

Mã số thuế: 4900227956 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Năm
Địa chỉ: Tiểu khu Trần Phú, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC THÀNH BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900221376 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Chính
Địa chỉ: khối phố Trần Đăng Ninh, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

LÊ QUANG ĐIỆP

Mã số thuế: 4900215478 - Đại diện pháp luật: Lê Diệp
Địa chỉ: Tiểu khu Trần Phú - thị trấn Bắc sơn, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH MTV LÝ PHONG BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900108652 - Đại diện pháp luật: Dương Công Phong
Địa chỉ: Thôn Long Hưng, Xã Long Đống, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH QUỐC NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP TÂN THIỆN THANH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂN DƯƠNG PHÁT

CÔNG TY TNHH BÌNH AN TMT

CÔNG TY TNHH HỢP PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN VIỆT

DNTN TRUYỀN THÔNG HOÀNG HIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP SẠCH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU THĂNG LONG - ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SEN LAND

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT TƯ HIỀN

CÔNG TY TNHH MTV HPT HẠNH AN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNH PHƯỢNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM LUÂN THƠM

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ HƯỚNG NGHIỆP HAPPY KEY

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ TIÊN PHONG XANH

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN TUYẾN

CÔNG TY TNHH GARA THIÊN AN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẮK AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VŨ MÔN TÂY NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EASTWOOD NÔNG TRƯỜNG XANH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN THANH BÌNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC TÂM GROUP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TUẤN LONG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG LONG ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV EHOME TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN THỊNH

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN HÙNG ANH PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV LÊ DŨNG TECHNOLOGY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN GROUP

CÔNG TY TNHH ALLELU

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TRUNG KIÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ QUANG NGHIÊM

CÔNG TY TNHH DIAMOND MOUNTAIN DAKNONG

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN NƯỚC AN PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV GỖ CƯỜNG ANH

CÔNG TY TNHH HẠT VÀNG VIỆT

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ ĐẠT DUY

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH SX TM DV VT HẢI MINH TRANG

CÔNG TY TNHH HTT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV LONG THUỶ KRÔNG NÔ

CÔNG TY TNHH NGÔ THÁM

CÔNG TY TNHH MTV XNK-TM-DV THIỆN NHÂN

CÔNG TY TNHH KSM KIẾN ĐỨC

CÔNG TY TNHH GROUP HƯNG NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH QUẢNG ĐỨC 48

CÔNG TY TNHH MINH THÁI ĐẮK SONG