Doanh nghiệp tại Huyện Bắc Mê, Hà Giang

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TH &THCS PHIÊNG LUÔNG

Mã số thuế: 5100266108 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hoa
Địa chỉ: Phiêng Luông, Xã Phiêng Luông, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON YÊN CƯỜNG

Mã số thuế: 5100266073 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Thôn Bản Chung, Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100266066 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Điệp
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON XÃ LẠC NÔNG

Mã số thuế: 5100266122 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải Yến
Địa chỉ: Lạc Nông, Xã Lạc Nông, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT THCS LẠC NÔNG

Mã số thuế: 5100266115 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Bản Noong, Xã Lạc Nông, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ MINH NGỌC

Mã số thuế: 5100266147 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Minh Ngọc, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON XÃ MINH NGỌC

Mã số thuế: 5100266161 - Đại diện pháp luật: Nông Thanh Hải
Địa chỉ: Minh Ngọc, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT THCS XÃ GIÁP TRUNG

Mã số thuế: 5100266154 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nga
Địa chỉ: Giáp Trung, Xã Giáp Trung, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

PHÒNG CÔNG THƯƠNG BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100266235 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON ĐƯỜNG ÂM

Mã số thuế: 5100266186 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Dung
Địa chỉ: Thôn Độc Lập, Xã Đường Âm, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100266274 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Chung
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

TRUNG TÂM VĂN HOÁ, THÔNG TIN VÀ DU LỊCH

Mã số thuế: 5100266323 - Đại diện pháp luật: Nông Công Duẩn
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100266309 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Mã số thuế: 5100266387 - Đại diện pháp luật: Lưu Bá Cường
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100266355 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thanh Tú
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

UBND XÃ PHÚ NAM

Mã số thuế: 5100266637 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Trung
Địa chỉ: Phú Nam, Xã Phú Nam, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS ĐƯỜNG ÂM

Mã số thuế: 5100266002 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Tình
Địa chỉ: Thôn Độc Lập, Xã Đường Âm, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON YÊN PHÚ

Mã số thuế: 5100266034 - Đại diện pháp luật: Khổng Thị Tân
Địa chỉ: Thôn Bản Sáp, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ ĐƯỜNG ÂM

Mã số thuế: 5100266027 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường âm, Xã Đường Âm, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐÔNG BẮC I - TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

Mã số thuế: 5100260579 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Diễn
Địa chỉ: Thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUỐC ANH

Mã số thuế: 5100257343 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG TỔNG HỢP MINH NGỌC

Mã số thuế: 5100257262 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Quế
Địa chỉ: Thôn Nà Sài, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ÁNH TUYẾT

Mã số thuế: 5100255868 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Xuyên
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ BẢO KHANH

Mã số thuế: 5100255635 - Đại diện pháp luật: Phaêm Văn Thâêp
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ HÙNG THẮNG

Mã số thuế: 5100254889 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nà Xá, xã Yên Định, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG SƠN TÙNG

Mã số thuế: 5100252835 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Tuyết.
Địa chỉ: Thôn Nà Phia, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁ XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÚ NAM

Mã số thuế: 5100252225 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Niên
Địa chỉ: Thôn Tắn Khâu II, Xã Phú Nam, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TỔNG HỢP HỒNG MINH XÃ YÊN ĐỊNH

Mã số thuế: 5100247810 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: Thôn Nà Xá, Xã Yên Định, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH SƠN

Mã số thuế: 5100247747 - Đại diện pháp luật: Sìn Văn Dần
Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ KIM NGỌC

Mã số thuế: 5100247345 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC NAM VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROBOKY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FLEXWARE

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT MINH TÂM JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN 2NF VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VBT HOLDINGS

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DOANH DIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁNH ĐỒNG VÀNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ LÊ PHÚ YÊN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHÍNH NGHĨA

CÔNG TY TNHH XNK TBN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN NAM PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾN PHÁT LỘC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AG LỘC PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN MECAR SERVICE STATION

CÔNG TY TNHH CÔNG DUY KON TUM

CÔNG TY TNHH TM DV VŨ ANH

CÔNG TY TNHH JIE XING VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM-DV HOÀNG LIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEW STARS HÒA BÌNH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH TRUNG TÍN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ MAI VÀNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THIÊN ĐĂNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ MINH HOÀNG PHÁT

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MT

CÔNG TY TNHH CANTEEN AN LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH HẢI AN MATERIAL

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CHẤT LƯỢNG CAO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÂM NHƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐÔNG DƯƠNG

CÔNG TY TNHH VƯỜN ƯƠM TRANG NGÂN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KBS

CÔNG TY TNHH MỘC HY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH MỘC TÂM PHAN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT

CÔNG TY KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG HÀ

CÔNG TY THIẾT BỊ LẠNH LONG BIÊN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP HÀ NỘI

BÁO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC KHÔNG GIAN CỘNG

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THẾ GIỚI PHẲNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN QUANG TRƯỞNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HSDC

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BLUESKY VIỆT NAM