Doanh nghiệp tại Huyện Anh SƠn, Nghệ An

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ANH SƠN

Mã số thuế: 2901118995 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: K6A, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QSDĐ HUYỆN ANH SƠN

Mã số thuế: 2901119163 - Đại diện pháp luật: Bùi Công An
Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUYẾN HƯỞNG

Mã số thuế: 2901108027 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hưởng
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Hoa Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN SƠN MINH

Mã số thuế: 2901098964 - Đại diện pháp luật: Đinh Viết Sơn
Địa chỉ: Nhà ông Sơn, xóm 3, khối 4B, thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ANH SƠN

Mã số thuế: 2901084584 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thân
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY NGHỆ

Mã số thuế: 2901068695 - Đại diện pháp luật: Bùi Anh Lâm
Địa chỉ: Xóm Kẻ May, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÀNH SƠN

Mã số thuế: 2901063915 - Đại diện pháp luật: Phan Xuân Thuỷ
Địa chỉ: Nhà ông Phan Xuân Thuỷ, xóm 3.2, xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM NGỌC BÌNH

Mã số thuế: 2901017771 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Nhà bà Thái Thị Xướng, khối 4B, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THẢO ANH

Mã số thuế: 2901014315 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Tế.
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Ngọc Tế, xóm 3, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIM NHAN

Mã số thuế: 2900962003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phượng
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Phượng, xóm 8, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIÊU MINH

Mã số thuế: 2900936282 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Tiêu
Địa chỉ: Nhà ông Tiêu, xóm 3, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ NGA

Mã số thuế: 2900897717 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Phú
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Phú, xóm 8, xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỨ DỪA

Mã số thuế: 2900891024 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳ
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Quỳ, xóm 12, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH VANG

Mã số thuế: 2900890768 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Thanh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Như Thanh, xóm 4, xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH LONG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2900886320 - Đại diện pháp luật: Đặng Bá Thành
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Bá Thành, khối 5, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 2900840573 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Vinh
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Cao Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH QUÝ DƯƠNG HÙNG

Mã số thuế: 2900829467 - Đại diện pháp luật: Lê Viết Quý
Địa chỉ: Nhà ông Cúc, xóm 1, Xã Lạng Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÂY NAM

Mã số thuế: 2900777378 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huệ
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Huệ, xóm 5, Xã Tam Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG THÂN

Mã số thuế: 2900770686 - Đại diện pháp luật: Bùi Đăng Thân
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Đăng Thân, khối 1A, thị trấn Anh Sơn, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 2900769602 - Đại diện pháp luật: Phan Huy Sơn
Địa chỉ: Nhà ông Sơn, khu tiểu thủ công nghiệp, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ÁNH THẠCH

Mã số thuế: 2900763086 - Đại diện pháp luật: Trương Công Ánh
Địa chỉ: Nhà ông ánh, khối 6, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HƯỜNG

Mã số thuế: 2900465837 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hoàng
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỐC ĐẠT

Mã số thuế: 2900721431 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Giáp
Địa chỉ: Nhà ông Giáp , thôn Hội Lâm, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 12-2

Mã số thuế: 2900722153 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Bàn
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đức Bàn, đội 1, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯ HẢI

Mã số thuế: 2900721495 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Tư
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Vĩnh Hùng, xóm 3, Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH SXTM THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2900629203 - Đại diện pháp luật: Cao Tiến Nam
Địa chỉ: Nhà ông Cao Tiến Nam, xóm 2, Xã Lạng Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ANH SƠN

Mã số thuế: 2900608796 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Chiến
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Đình Chiến, xóm 7, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN DUNG PHƯỢNG

Mã số thuế: 2900607873 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Dung
Địa chỉ: Nhà ông Dung, xóm 4, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẢO OANH

Mã số thuế: 2900437011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ANH THANH ĐÔ

Mã số thuế: 2900575501 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hùng
Địa chỉ: Nhà ông Hùng, khối 6, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 40 HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ XENLUYLÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THUỶ TINH HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HÀ NỘI

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỎ - LUYỆN KIM

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY HỒ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN GỖ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHÁP VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI 2

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG VĂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN HẠ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HANEL

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP 1

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

CÔNG TY CP XÂY DỰNG & CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT

LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BIỂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ BÁT TRÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ

PHÂN VIỆN ĐIỀU TRA QUI HOẠCH RỪNG TÂY BẮC BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

CÔNG TY CP NAM HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI MUỐI

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS ĐỐNG ĐA

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT

LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ HIẾM

CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN CHẾ BIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 68

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ THỦY

TẠP CHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐƯỜNG BỘ

TRƯỜNG TRUNG CẤP GTVT THĂNG LONG

VĂN PHÒNG CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ KIM ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP 5

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỬA HÀNG KINH DOANH LƯƠNG THỰC 60 NGÔ THÌ NHẬM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG