Doanh nghiệp tại Huyện An Biên, Kiên Giang

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mã số thuế: 1700537680 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hài
Địa chỉ: Khu Vực 3, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN BIÊN

Mã số thuế: 1700533213 - Đại diện pháp luật: Đồng Vân Trường
Địa chỉ: Khu Vực 3, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

DNTN MƯỜI NGUYÊN

Mã số thuế: 1700507615 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nguyên
Địa chỉ: Tổ 4 - ấp Đông Thành, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

TRUNG TÂM TƯ VẤN DỊCH VỤ XÂY DỰNG HUYỆN AN BIÊN

Mã số thuế: 1700487782 - Đại diện pháp luật: Tô Thanh Đoàn
Địa chỉ: Khu vực III, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

TRẠI CƯA HAI HIỀN

Mã số thuế: 1700483435 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Hiền
Địa chỉ: ấp Thành Trung, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯ THỐNG

Mã số thuế: 1700474504 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diệu
Địa chỉ: Tổ 2- ấp Kinh Làng Đông, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN VĂN BỬU

Mã số thuế: 1700338406 - Đại diện pháp luật: Mã Khánh Trang
Địa chỉ: Số 215, tổ 6, ấp Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH KIÊN GIANG COMPOSITE

Mã số thuế: 1700185407 - Đại diện pháp luật: Từ Ngọc Đức
Địa chỉ: ấp Hai Xáng, Xã Nam Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÚY DUY

Mã số thuế: 1700323625 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Kim Chưởng
Địa chỉ: Số 249, khu phố 5, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN AN BIÊN

Mã số thuế: 1700448173 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Vực III, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

DNTN TRUNG HIỆP

Mã số thuế: 1700445750 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Lơn
Địa chỉ: 331 Quốc lộ 63, ấp Xẻo Rô, xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 1700445214 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hồng
Địa chỉ: Tổ 3, khu vực IV, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG

Mã số thuế: 1700019343 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: Sô 126, ấp Ngả Bát, Xã Tây Yên A, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC ĐẢM

Mã số thuế: 1700019167 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nhiên
Địa chỉ: Số 252, ấp Ba Biển B, Xã Nam Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN ĐÔNG THÁI

Mã số thuế: 1700006400 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bàng
Địa chỉ: ấp 7 Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG AN BIÊN

Mã số thuế: 1700307990 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Vực 3, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN AN BIÊN

Mã số thuế: 1700307983 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bào Môn, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN AN BIÊN

Mã số thuế: 1700308017 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Vực 3, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

VP UBND THỊ TRẤN THỨ BA

Mã số thuế: 1700306676 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thứ Ba - Huyện An Biên - Kiên Giang, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG TÀI CHÍNH HUYỆN AN BIÊN

Mã số thuế: 1700307101 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Vực 3, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ AN BIÊN

Mã số thuế: 1700307119 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Vực 3, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HUYỆN AN BIÊN

Mã số thuế: 1700307140 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Vực III, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

VĂN PHÒNG UBND XÃ ĐÔNG THÁI

Mã số thuế: 1700306796 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bảy Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

VĂN PHÒNG UBND XÃ ĐÔNG YÊN

Mã số thuế: 1700306820 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Xẻo Đước 2, Xã Đông Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN BIÊN

Mã số thuế: 1700306926 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Vực 3, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN AN BIÊN

Mã số thuế: 1700307038 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Vực 3, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

VĂN PHÒNG UBND XÃ TÂY YÊN

Mã số thuế: 1700306556 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Tư
Địa chỉ: ấp Thứ Nhất, Xã Tây Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠI CƯA TƯ TUẤN

Mã số thuế: 1700260044 - Đại diện pháp luật: La Thị Sen
Địa chỉ: Số 207, khu phố 2, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN THỨ 3

Mã số thuế: 1700260622 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hồng
Địa chỉ: Khu Vực 2, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NGỌC CHÂU

Mã số thuế: 1700255527 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Cẩm Vân
Địa chỉ: Tổ 6, khu vực 3, Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN THÍ NGHIỆM VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CDCC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

VĂN PHÒNG BỘ XÂY DỰNG

CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 8 THĂNG LONG.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC ĐIỂM ĐỖ XE HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LA

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN MỘC VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIÊN CÂY XANH HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ BÊ TÔNG THỊNH LIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÀ NỘI "CHUYỂN ĐỔI (CPH) DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1924/Q

CÔNG TY CP TƯ VẤN - THIẾT KẾ -XÂY DỰNG -KINH DOANH NHÀ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT ĐO ĐẠC HCGC HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI - UAC

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ

SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU CHỊU LỬA VIGLACERA CẦU ĐUỐNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 9 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 15 - CIENCO1

CÔNG TY CP XÂY LẮP GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG PHÚC THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 - CIENCO1

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

CÔNG TY CỔ PHẦN CIENCO THÀNH ĐẠT

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐƯỜNG BỘ 1

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI

CÔNG TY CP CƠ KHÍ NGÔ GIA TỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI