Doanh nghiệp tại Điện Biên

HTX VẬN CHUYỂN KHÁCH, HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ

Mã số thuế: 5600121492 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Đảm
Địa chỉ: phố 16 - phường Thanh bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600101520 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Đỏ
Địa chỉ: Số nhà 53, Tổ dân phố 3, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SỐ 1 ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600121446 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải An
Địa chỉ: Số nhà 154, Tổ dân phố 1, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỐ 11

Mã số thuế: 5600121661 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tẹo
Địa chỉ: Số nhà 03, Tổ dân phố 2, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỐ II

Mã số thuế: 5600121608 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trí Tuệ
Địa chỉ: Số nhà 334, Tổ dân phố 15, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SỐ 5 TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600121534 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 340, Tổ dân phố 15, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 3

Mã số thuế: 5600121799 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Phi
Địa chỉ: Số nhà 27, Tổ dân phố 12, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỐ 12 ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600121710 - Đại diện pháp luật: Đào Lý Ngư
Địa chỉ: Số nhà 79, Tổ dân phố 3, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SỐ 15 TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600121816 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Vương
Địa chỉ: Số nhà 114, Tổ dân phố 15, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

NGUYỄN THỊ KIM LAN

Mã số thuế: 5600104909 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cương
Địa chỉ: 129-Him lam 4, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN LẠC HỒNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600101344 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Số nhà 69, Tổ dân phố 13, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN IN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600101256 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thái Hà
Địa chỉ: Số nhà 489, Tổ dân phố 15, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600100005 - Đại diện pháp luật: Lê Hoài Nam
Địa chỉ: Số nhà 898, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố 6, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600100728 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lệ Quế
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG NÔNG NGHIỆP ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600100478 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Toàn
Địa chỉ: Số nhà 679, Tổ dân phố 8, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ GIAO THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600101136 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Lâm
Địa chỉ: Tổ dân phố 10, Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ III TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600100319 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Chung
Địa chỉ: khối 20-7 thị trần Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN BIÊN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600100301 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt
Địa chỉ: Số nhà 491, Tổ dân phố 15, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600100164 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Ân
Địa chỉ: Tổ dân phố 12, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600100326 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thế Thái
Địa chỉ: Số nhà 448, Tổ dân phố 13, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600100407 - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Văn
Địa chỉ: Tổ dân phố 19, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600100566 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thọ
Địa chỉ: Số nhà 819, Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ dân phố 7, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600100661 - Đại diện pháp luật: Tống Văn Chung
Địa chỉ: Thôn C9, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 2 ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600101143 - Đại diện pháp luật: Lương Thanh Tùng
Địa chỉ: Tổ dân phố 15, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600101129 - Đại diện pháp luật: Đặng Bá Lam
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600101175 - Đại diện pháp luật: Lê Quý Trường
Địa chỉ: Số nhà 22, Tổ dân phố 4, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH SÁCH TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600101224 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tuyết Mai
Địa chỉ: TDP 10, Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600101217 - Đại diện pháp luật: Mai Anh Quân
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI - THỦY ĐIỆN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600101295 - Đại diện pháp luật: Phan Ngọc Cảnh
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Xã Thanh Minh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600101418 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Dinh
Địa chỉ: Số nhà 189 - Đường 7/5 - phố 11 -, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

CÔNG TY TNHH TRỌNG THÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN LANDCO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA DƯƠNG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT - TECHNIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ D & S

CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y XANH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC KỲ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH THÁI HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ GK

CÔNG TY TNHH HỮU THẢO

CÔNG TY TNHH BAO BÌ ĐỨC LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LONG ĐỨC

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH HOÀNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT VƯƠNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHAN ANH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỆC LÀM HOÀNG ANH

HỘI KÊ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINASHIN

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚ AN

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LẠNH ACE

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI & KINH DOANH THAN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KIM KHOÁNG THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN NỘI THẤT CIC

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIƠÍ BẢO HIỂM VIỆT QUỐC

CÔNG TY TNHH KỶ NỒI HƠI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIN HỌC HUY HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG TÂN QUANG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUYÊN ANH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC D & C

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VÂN ANH

CÔNG TY TNHH THẾ KỶ MỚI

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HẰNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ SẢN XUẤT HƯƠNG GIANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG CSC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DŨNG ĐÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ P

CÔNG TY TNHH HABISON

CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HƯNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỢP LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DĐK

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CƯỜNG THỊNH

CÔNG TY TNHH TÂN TUẤN DŨNG