Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

UBND PHƯỜNG VẠN AN

Mã số thuế: 2300136929 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đương xá, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH GIA LƯƠNG

Mã số thuế: 2300142785 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phá lãng, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ CAO ĐỨC

Mã số thuế: 2300142993 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kênh Phố, Xã Cao Đức, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ LAI HẠ

Mã số thuế: 2300142922 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Chiến
Địa chỉ: Xã Lai Hạ, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN LƯƠNG TÀI

Mã số thuế: 2300142827 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phá lãng, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ THÁI BẢO

Mã số thuế: 2300143098 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Vạn Ty, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ ĐẠI BÁI

Mã số thuế: 2300143034 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ngọc Xuyên, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ SONG GIANG

Mã số thuế: 2300143193 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Từ ái, Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ GIANG SƠN

Mã số thuế: 2300143154 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Du Tràng, Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ PHÚ LƯƠNG

Mã số thuế: 2300143309 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tiệp
Địa chỉ: Xã Phú Lương, Xã Phú Lương, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ ĐÔNG CỨU

Mã số thuế: 2300143274 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Yên Việt, Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ TRUNG KÊNH

Mã số thuế: 2300143242 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Vy
Địa chỉ: Xã Trung Kênh, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ TRUNG CHÍNH

Mã số thuế: 2300143404 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hà
Địa chỉ: Xã Trung Chính, Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ QUẢNG PHÚ

Mã số thuế: 2300143394 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Thăng
Địa chỉ: Xã Quảng Phú, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ PHÁ LÃNG

Mã số thuế: 2300143330 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Huy
Địa chỉ: Thị trấn Thứa, Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ QUỲNH PHÚ

Mã số thuế: 2300143531 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thủ Pháp, Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 2300143450 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bùng, Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ NHÂN THẮNG

Mã số thuế: 2300143644 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nhân Hữu, Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ MINH TÂN

Mã số thuế: 2300143595 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Xoay
Địa chỉ: Xã Minh Tân, Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ MỸ HƯƠNG

Mã số thuế: 2300143683 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thược
Địa chỉ: Xã Mỹ Hương, Xã Mỹ Hương, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ LÃMG NGÂM

Mã số thuế: 2300143884 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Môn Quảng, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ TRỪNG XÁ

Mã số thuế: 2300143820 - Đại diện pháp luật: Tạ Hữu Chi
Địa chỉ: Xã Trừng Xá, Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ XUÂN LAI

Mã số thuế: 2300143764 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Định Mỗ, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ PHÚ HOÀ

Mã số thuế: 2300143997 - Đại diện pháp luật: Đoàn Đắc Ca
Địa chỉ: Xã Phú Hòa, Xã Phú Hòa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 2300143933 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Quang
Địa chỉ: Xã Bình Định, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ AN THỊNH

Mã số thuế: 2300144077 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Xã An Thịnh, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ ĐẠI LAI

Mã số thuế: 2300144038 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đại Lai, Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ TÂN LÃNG

Mã số thuế: 2300144197 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Xã Tân Lãng, Xã Tân Lãng, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ VẠN NINH

Mã số thuế: 2300144158 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xuân Dương, Xã Vạn Ninh, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ LÂM THAO

Mã số thuế: 2300144126 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hải Long
Địa chỉ: Xã Lâm Thao, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI KHÔI NGUYÊN GIA LAI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠT AN NHIÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NĂM THÀNH GIA LAI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG MẶT TRỜI GIA LAI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC SƠN PHÁT GIA LAI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KIM THOA PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAO VIỆT TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TRẦN ANH GIA LAI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN RẠNG ĐÔNG HẢI DƯƠNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN THẮNG GIA LAI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀN QUÂN GIA LAI

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HUỆ ANH GIA LAI

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH KK

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP HOÀI TRƯƠNG - CHƯ SÊ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỘC THỌ GIA LAI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG KIẾN TƯỜNG AN

CÔNG TY TNHH AN KHÁNH HƯNG GIA LAI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY TRANG GIA LAI

CÔNG TY TNHH ĐẤT XANH TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊM HOAN GIA LAI

CÔNG TY TNHH DƯƠNG GIA GIA LAI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUNG PHÚC GIA LAI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY HẢI GIA LAI

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 6 GEM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM PHƯỚC GIA LAI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO BICH LAI

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THẢO NGUYÊN XANH GIA LAI

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG AN NGUYÊN XANH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT VĨNH ĐIỆN GIA LAI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHĂN NUÔI BẢO AN GIA LAI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HBT COMPUTER

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIMQUY-ARC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ BẢO AN PHẠM

CÔNG TY TNHH TÂM THUẬN THÀNH GIA LAI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THIỆN TIẾN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM&DV AQUA CÀ PHÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH KONGCHRO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG NHUNG NGUYỄN GIA LAI

CÔNG TY TNHH HIỆP PHÁT CAO NGUYÊN

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI LỘC PHÁT GIA LAI

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀN CHÂU CAO NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HẢI NGÂN GIA LAI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP NỤ CƯỜI PLEIKU

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG HỒNG PHÁT GIA LAI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ HÙNG PHÁT GIA LAI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN THU GIA LAI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC SMART KIDS GIA LAI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NĂNG QUANG ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUANG ĐỨC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH THÚY GIA LAI