Doanh nghiệp tại Bắc Giang

UBND XÃ THẮNG CƯƠNG

Mã số thuế: 2400211182 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thắng Cương, Xã Thắng Cương, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ HƯƠNG GIÁN

Mã số thuế: 2400211175 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hương Gián - Huyện Yên Dũng - Bắc Giang, Xã Hương Gián, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ TƯ MẠI

Mã số thuế: 2400211168 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tư Mại, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ YÊN LƯ

Mã số thuế: 2400211217 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Lư, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ LÃNG SƠN

Mã số thuế: 2400211249 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lãng Sơn, Xã Lãng Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ TIẾN DŨNG

Mã số thuế: 2400211270 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tiến Dũng, Xã Tiến Dũng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ ĐỨC GIANG

Mã số thuế: 2400211263 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đức Giang, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ TRÍ YÊN

Mã số thuế: 2400211256 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trí Yên - Huyện Yên Dũng - Bắc Giang, Xã Trí Yên, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ LÃO HỘ

Mã số thuế: 2400211295 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Toàn Thắng, Xã Lão Hộ, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN TÂN YÊN

Mã số thuế: 2400210559 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Cao Thượng - Huyện Tân Yên - Bắc Giang, Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG AN HUYỆN TÂN YÊN

Mã số thuế: 2400210541 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Hoàn
Địa chỉ: Thôn Phố Bùi, Xã Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ ĐẠI HOÁ

Mã số thuế: 2400210580 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đọt Xã Đại Hoá, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ TÂN TRUNG

Mã số thuế: 2400210573 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã tân Trung - Huyện Tân Yên - Bắc Giang, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TÂN YÊN

Mã số thuế: 2400210566 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Cao Thượng - Huyện Tân Yên - Bắc Giang, Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ PHÚC SƠN

Mã số thuế: 2400210615 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc Sơn - Huyện Tân Yên - Bắc Giang, Xã Phúc Sơn, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ CAO THƯỢNG

Mã số thuế: 2400210608 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã cao Thượng - Huyện Tân Yên - Bắc Giang, Xã Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ CAO XÁ

Mã số thuế: 2400210598 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cao Xá - Huyện Tân Yên - Bắc Giang, Xã Cao Xá, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ VIỆT NGỌC

Mã số thuế: 2400210654 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Việt Ngọc - Huyện Tân Yên - Bắc Giang, Xã Việt Ngọc, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ NGỌC LÝ

Mã số thuế: 2400210647 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngọc Lý - Huyện Tân Yên - Bắc Giang, Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ LAM CỐT

Mã số thuế: 2400210622 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lam Cốt - Huyện Tân Yên - Bắc Giang, Xã Lam Cốt, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ NGỌC THIỆN

Mã số thuế: 2400210661 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngọc Thiện - Huyện Tân Yên - Bắc Giang, Xã Ngọc Thiện, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ QUANG TIẾN

Mã số thuế: 2400210693 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quang Tiến - Huyện Tân Yên - Bắc Giang, Xã Quang Tiến, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ NGỌC CHÂU

Mã số thuế: 2400210686 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trại Mơí, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ SONG VÂN

Mã số thuế: 2400210679 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Song Vân - Huyện Tân Yên - Bắc Giang, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ NHÃ NAM

Mã số thuế: 2400210710 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nhã Nam - Huyện Tân Yên - Bắc Giang, Xã Nhã Nam, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ LAN GIỚI

Mã số thuế: 2400210703 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lan Giới - Huyện Tân Yên - Bắc Giang, Xã Lan Giới, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ QUẾ NHAM

Mã số thuế: 2400210742 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đông La, Xã Quế Nham, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ LIÊN CHUNG

Mã số thuế: 2400210735 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Liên Chung - Huyện Tân Yên - Bắc Giang, Xã Liên Chung, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ HỢP ĐỨC

Mã số thuế: 2400210728 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hợp Đức - Huyện Tân Yên - Bắc Giang, Xã Hợp Đức, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ LIÊN SƠN

Mã số thuế: 2400210781 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Liên Sơn - Huyện Tân Yên - Bắc Giang, Xã Liên Sơn, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP HOÀNG LONG PHÁT NINH THUẬN

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BÌNH MINH CHP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒ THÀNH CÔNG

CÔNG TY TNHH SX & TM ĐĂNG PHONG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU KIÊN LONG

CÔNG TY TNHH P&H TRADING

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI TÂM AN PHARMA

CÔNG TY TNHH ĐẶNG KIM THANH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ I&Y

CÔNG TY TNHH TĐM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HƯNG THỊNH

CÔNG TY TNHH MAY VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC NGUYỄN

CÔNG TY TNHH SINH VẬT CẢNH THUỶ SINH

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN THU THỦY

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MÂY HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 981

CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG LAND

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ - XÂY DỰNG DUY PHÁT

CÔNG TY TNHH PHÁT AN QUÂN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHĂN NUÔI BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN THẮNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG LIÊN 1467 TH

CÔNG TY TNHH NINGBO RITAL TEXTILE

CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO VỆ AN PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV HẬU NGHĨA PHÚC

CÔNG TY TNHH VIỆT MASK

CÔNG TY TNHH THƯƠNG NGHIỆP HÀNG HOÁ TM DV NAM LONG

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT H-DECOR

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ VŨ DUY

CÔNG TY TNHH MTV PHÚC AN GREEN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LƯƠNG THỰC HỒNG PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG SẢN D&H

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG ĐOÀN PHÁT

CÔNG TY TNHH KNIGHT FRANK VIỆT NAM PROPERTY SERVICES

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHẤT TÍN AN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VCONS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÔNG KINH BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN SSK

CÔNG TY TNHH CKB INVESTMENT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP LONG BÌNH

CÔNG TY TNHH HOÀNG AN THÚY

CÔNG TY TNHH HẢI SẢN KỲ HÀ

CÔNG TY TNHH G -WORLD VIETNAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANH PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN VINH HOÀNG AUTO

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI LINH ĐAN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH LÊ THẮNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THANH NHI

CÔNG TY TNHH XNK NGUYỄN HIỀN