Ths Võ Thị Hảo - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  1. Từ năm 2004 đến nay: Giảng viên tổ bộ môn Tài chính
  2. Từ 2013 đến 2014: tổ phó Công Đoàn khoa
  3. Từ 17/12/2020: Tổ phó công đoàn Khoa Tài chính Ngân hàng

Hiện đang là giảng viên tổ Tài Chính khoa Tài chính – Ngân hàng trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

 


Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Đồng Nai

16:51 - 20/08/2021
Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai ở đâu? Thủ tục đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai như thế nào? Bài viết dưới ...

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Đà Nẵng

16:50 - 20/08/2021
Thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư các tỉnh tương đối giống nhau song bên cạnh đó thì mỗi ...

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Hà Nội

16:47 - 20/08/2021
Bạn muốn giải quyết các vấn đề, thủ tục và hồ sơ liên quan tới kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội ...

Thủ Tục Đăng Ký Điện Kinh Doanh

21:29 - 19/08/2021
Bạn muốn đăng ký điện kinh doanh? Bài viết dưới đây sẽ cùng bạn đi giải quyết các thắc mắc về thủ tục, hồ sơ ...