Skip Navigation Links
Skip navigation links
Trang chủ
Văn bản thuế
Mẫu biểu thuế
Đăng ký thuế
Quyết toán thuế
Người phụ thuộc
Công cụ
Tra cứu MST
Hỏi đáp thuế
Liên hệ

Nội dung câu hỏi

Họ tên

Email

Tiêu đề

Câu hỏi

Câu trả lời

Tình trạng

Nguồn thu nhập

Loại Thuế

Loại đối tượng

Attachments
Created at by
Last modified at by

Họ tên

Cao Viet Ha

Email

hanaccount@thamico.com

Câu hỏi

Tôi phải đăng ký bổ sung MST cá nhân cho một số nhân viên mới, nhưng khi kết xuất ra file excel gửi đi (tôi đã đổi đuôi file thành 003 để tránh trùng với fie trước) thì nhận được thông báo là dữ liệu trong file excel không đúng. Tôi đã kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã khai đầy đủ nhưng vẫn không gửi được, tôi phải làm sao?

Câu trả lời

- Hệ thống báo lỗi thông tin trong file bị lỗi là đúng vì bạn đã đổi thông tin số hiệu tệp trên tên file mà không đổi trong nội dung file.
- Vậy bạn mở lại phần mềm TNCN, sửa giá trị ở ô số hiệu tệp thành 003 sau đó kết xuất lại file excel thì file kết xuất ra sẽ hợp lệ và không trùng tên file với các file trước.

Tình trạng

0.00

Nguồn thu nhập

Loại Thuế

Loại đối tượng

$Resources:NO_ITEM_MSG_CAT